Fatman Frame on ratkaisu kaikille kiinteistöjä omistaville, ylläpitäville ja käyttäville!

Fatman Frame parantaa palveluliikkeiden tuotantoprosessia ja palveluiden läpinäkyvyyttä

Mitä

 • Palvelupyynnöt
 • Ylläpitotehtävät
 • Resurssi- ja kulutustietojen kirjaus
 • Laadunvarmistus ja auditointi
 • KPI-mittarit
 • Mobiilikäyttö

Miksi

 • Tiedot yhdessä paikassa varmassa tallessa sähköisessä muodossa
 • Vakiintunut prosessi
 • Ajansäästö
 • Läpinäkyvyys asiakkaan suuntaan
 • Asiakassuhteen lujittaminen
 • Ennakointi, seuranta ja reagointi
 • Lisämyynti
 • Kaikki eurot tallessa
 • Moderni mobiili työkalu

Tuotantoprosessi on teollisen toiminnan ydin, jonka kuorena toimii rakennus.

Mitä

 • Kiinteistö- ja sopimustietojen hallinnointi
 • Tuotantoprosessin ja kiinteistöjen tekninen toiminnallisuus
 • Kiinteistöverotietojen ylläpito
 • Turvallisuus- ja laatuauditoinnit
 • Automaatiohälytykset

Miksi

 • Tuotantoprosessin häiriöttömyyden turvaaminen – Ennakointi, seuranta ja reagointi
 • Kiinteistöjen ylläpidon seuranta ja varmistaminen
 • Palvelutuottajat käyttävät sovellusta – Läpinäkyvyys asiakkaan suuntaan
 • Kiinteistöjen arvot, investoinnit ja korjausvelka
 • Tiedot yhdessä paikassa varmassa tallessa sähköisessä muodossa
 • Vakiintunut prosessi
 • Ajansäästö
 • Moderni mobiili työkalu

Tilojen käyttäjät vastaavat usein vuokraamiensa tilojen ylläpidosta ja ne toimivat näyteikkunana asiakkaan suuntaan.

Mitä

 • Sopimustietojen hallinta
 • Kustannusten vertailu toimipisteiden välillä
 • Vuokravastuut (IFRS)
 • Ylläpidon seuranta ja SLA-mittarointi
 • Laadunvarmistus ja auditointi
 • Kattava raportointi

Miksi

 • Kustannustehokkuuden parantuminen
 • Läpinäkyvyys omistajan suuntaan
 • Tiedot yhdessä paikassa varmassa tallessa sähköisessä muodossa
 • Huoltotarpeen ennakointi, seuranta ja reagointi
 • Liiketoiminnan tuottavuuden kasvu
 • Palvelutuottajat käyttävät sovellusta – Läpinäkyvyys tilaajan suuntaan
 • Moderni mobiili työkalu

Kiinteistöjen tuotto ja arvonsäilytys varmistetaan tekemällä oikeita asioita – ja siihen tarvitaan oikeat työkalut!

Mitä

 • Sopimushallinta
 • SLA-mittarointi
 • Laadunvarmistus ja auditointi
 • Kunnossapitosuunnittelu
 • Palvelupyynnöt
 • Automaatiohälytykset
 • Ylläpitotehtävät
 • Vuokralaskutus
 • Kulutusperusteinen laskutus
 • Indeksikorotusten automatisointi
 • Kattava raportointi

Miksi

 • Kustannustehokkuuden parantuminen
 • Tiedot yhdessä paikassa varmassa tallessa sähköisessä muodossa
 • Huoltotarpeen ennakointi, seuranta ja reagointi
 • Kiinteistöjen arvot, investoinnit ja korjausvelka
 • Tuottavuuden kasvu
 • Palvelutuottajat käyttävät sovellusta – Läpinäkyvyys omistajan suuntaan
 • Moderni mobiili työkalu

Kiinteistöjä johdetaan oikealla ja ajantasaisella tiedolla. Asiakkaidemme tavoitteena on säilyttää kiinteistöjen arvo ja parantaa niiden tuottoa.

Mitä

 • Vuokrasopimusten hallinta
 • Kulutusperusteinen laskutus
 • Indeksikorotusten automatisointi
 • IFRS-raportointi
 • Palvelutuottajien SLA-seuranta
 • Laadunvarmistus ja auditointi
 • Ostotilausprosessin automatisointi
 • Palvelupyyntöprosessin automatisointi
 • Ylläpitotehtävien ja dokumenttien hallinta
 • Kattava raportointi (sis. IFRS)

Miksi

 • Tuottavuuden kasvu omistajalle
 • Kustannustehokkuuden parantuminen
 • Ajansäästö
 • Palvelutuottajat käyttävät sovellusta – Läpinäkyvyys managerin suuntaan
 • Kiinteistöjen arvot, investoinnit ja korjausvelka
 • Tiedot yhdessä paikassa varmassa tallessa sähköisessä muodossa
 • Huoltotarpeen ennakointi, seuranta ja reagointi
 • Moderni mobiili työkalu

FATMAN FRAME on kokonaisvaltainen työkalu isännöitsijän päivittäisiin tarpeisiin

Mitä

 • Operatiivinen ja tekninen tieto samassa paketissa
 • Vuokra- ja vastikehallinta
 • Kulutustietojen seuranta
 • Varauslistojen hallinta
 • Avainhallinta
 • Isännöitsijätodistus
 • Huoltokirjat taloyhtiöille

Miksi

 • Ajansäästö
 • Tiedot yhdessä paikassa ja varmassa tallessa sähköisessä muodossa
 • Huoltoliikkeet käyttävät sovellusta – Läpinäkyvyys isännöitsijän suuntaan
 • Vahva kumppanuus asunto-osakeyhtiöihin – Läpinäkyvyys hallitusten suuntaan
 • Rutiinitehtävien automatisointi
 • Paperiton toimisto

Kiinteistöt muodostavat monimuotoisen ja usein huomattavan omaisuusmassan ja kuluerän julkiselle sektorille.

Mitä

 • Vuokrasopimusten hallinta
 • Asukasvalinta
 • Kiinteistöjen & laitteiden huolto ja ylläpito
 • Kunnossapitosuunnitelmat (PTS)
 • Palvelupyynnöt ja käyttöpäiväkirja
 • Dokumenttiarkisto
 • Energiakulutuksen seuranta ja laskutus
 • Avoimet rajapinnat – liittymät muihin järjestelmiin

Miksi

 • Ajansäästö
 • Kaikki tieto keskitetysti saatavilla
 • Kiinteistön arvon säilyttäminen
 • Asianmukaisen huollon varmistaminen
 • Asiakastyytyväisyys
 • Viihtyvyyden paraneminen
 • Ennakointi, seuranta ja reagointi
 • Päivittäisten rutiinien automatisointi

Referenssit