Fatman Frame: Kerää kirsikat kakusta ilman vaivaa tai riskiä!

Kiinteistöjen, tuotantolaitosten ja -linjojen sekä muiden arvokkaiden omaisuusmassojen omistajalla, käyttäjällä tai ylläpitäjällä on usein valtava määrä erilaisia tarpeita seurata, raportoida, ohjata ja optimoida toimintojaan. Markkinoilta löytyy paljon erittäin hyviä sovelluksia ja ohjelmistoja, joilla voi tehdä yhden asian – vaikkapa energian, vedenkulutuksen, kylmälaitteiden hallinnan, automaation vikahallinnan, sisäilmanlaadun, poikkeamailmoitusten tai pelastussuunnitelmien luomisen – erittäin hyvin. Lisäksi nämä yritykset usein ovat myös kyseisten asioiden erikoisasiantuntijoita tuoden asiakkaalleen käyttöön myös tietotaitonsa.

Asiakkaan näkökannalta näiden kirsikoiden keräämisessä on yksi haaste: Jokaisella on yleensä oma sovellus, oma sisäänkirjautumissivu ja monia tietoja, jotka löytyvät jo jostain muusta järjestelmästä. Fatman on tehnyt ja tekee jatkuvasti lisää strategisia kumppanuussopimuksia eri alojen Suomen johtavien yritysten ja kiinnostavimpien start-up:ien kanssa. Kumppaniemme ohjelmistot sulautetaan osaksi Fatman Frame alustaa, niiden päällekkäiset toiminnot nivotaan yhteen ja tiedonsiirto järjestelmästä toiseen varmistetaan. Asiakkaalle tämä tarkoittaa mahdollisuutta kerätä parhaat sovellukset yhden sateenvarjon alle ja luottaa siihen, että Fatman takaa niiden saumattoman yhteistoiminnan nyt ja tulevaisuudessa!