Kattava ratkaisu leasing-sopimusten ylläpitoon ja maksatukseen

Frame Sopimushallinta on leasing-sopimusten ylläpitoon ja maksatukseen suunniteltu selainpohjainen sopimushallinnan sovellus. IFRS 16 -lisämoduuli käsittelee vaivattomasti IFRS 16 -standardin vaatimat muutostilanteet ja tuottaa kirjanpitoon tarvittavat luvut sekä tilinpäätöksen liitetiedot.

Frame sopimushallinta tarjoaa

Sopimustiedot keskitetysti yhdessä järjestelmässä
Leasing-sopimukset sähköisesti mallinnettuna sekä alkuperäiset sopimukset liitetiedostoina

Sopimusten hallinnan helpottaminen sekä läpinäkyvyyden lisääminen
Indeksikorotusten automaattinen ajo suurelle sopimusmassalle ja hälytyspäivämäärien asettaminen tehostavat sopimusten ylläpitoa

SEPA-materiaalin luominen ja kirjanpitosiirto
Mahdollista luoda SEPA-materiaali leasing-sopimusten maksatukseen sekä siihen liittyvä kirjanpitosiirto

IFRS 16 –standardin vaatimat luvut kirjanpitoon ja tilinpäätöksen liitetietoihin
Liitetiedot kattavat taseen, tuloksen sekä rahavirran liitetiedot

Ota yhteyttä

Frame Sopimushallinnan IFRS 16 -lisäosa tukee kirjanpitoa

Frame Sopimushallinnan IFRS 16 -lisäosa tukee standardin mukaista kirjanpitoa kahdella tasolla: raportointi- ja sopimustasolla.

Raportointitasolla tarkoitetaan IFRS 16 mukaisten lukujen tuottamista ja siirtämistä joko kirjanpito- tai konsolidointijärjestelmään sekä standardin vaatimien liitetietojen muodostamista.

Sopimustasoon tulee tarvittavat tietokentät IFRS 16 -spesifien tietojen lisäämiseksi niille sopimuksille, jotka otetaan huomioon IFRS 16:n mukaisten käyttöoikeusomaisuuserien ja vuokrasopimusvelkojen arvojen laskennassa.

Näitä ovat esimerkiksi:

  • Jatko-, purku- ja osto-optioiden hallinta
  • Vuokrasopimuksen todellinen tai arvioitu päättymispäivä
  • Jäännösarvotakuu
  • Ennallistamismenon käsittely ja sen korkokanta
  • Diskonttauskorko
  • Sale and leaseback -sopimusten hallinta

IFRS 16 -lisäosa laskee vuokrasopimusvelan ja siihen liittyvät lyhennykset ja korkokulut sekä käyttöoikeusomaisuuden ja siihen liittyvät poistot.

Ohjelma hallitsee kaikki normaalit muutostilanteet, kuten sopimuksen pituuden, laajuuden ja hinnan muutokset ja niiden – sekä niiden yhdistelmien – vaikutuksen edellä mainittuihin eriin. Lisäksi ohjelma laskee muutostilanteiden tulosvaikutuksen.

  • Monipuolinen raportointi tarjoaa kaikki vuosikertomuksen vaatimat taseen, tuloksen ja rahavirtalaskelman liitetiedot
  • Ohjelma laskee myös vuokravastuut sekä tulos- ja rahavirtavaikutukset arvoltaan vähäisistä ja lyhyistä sopimuksista
  • Ohjelmistossa on saatavilla tarvittaessa myös vastakirjaukset, jos osa konsernin yhtiöistä seuraa muuta kuin IFRS-kirjanpitoa
  • Sopimusmassasta voidaan suodattaa lukuja hyödykelajien, kustannuspaikkojen, juridisten yhtiöiden ja muiden asiakkaan määrittelemien ryhmittelytekijöiden mukaisesti

Mietitkö sopimushallintajärjestelmän hankintaa? Asiantuntijamme auttavat sinua

Asiakkaan tarpeet selvitetään aina määrittelyprojektin avulla

Selvitetään aluksi määrittelyprojektilla mitä tarvitset

Fatman Frame Sopimushallinnan käyttöönotossa lähdemme liikkeelle aina erillisellä määrittelyprojektilla, jonka aikana asiakkaan tarpeet ja prosessit käydään yksityiskohtaisesti läpi. Määrittelyprojekti ei sido sinua järjestelmämme hankintaan ja voit käyttää määrittelyprojektin tuloksia toimintasi kehittämiseen ja vaihtoehtoisen järjestelmän hankintaan.

Määrittelyprojektilla varmistamme, että uuden järjestelmän käyttöönotto onnistuu sujuvasti ja aina sovitussa aikataulussa.

JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ TAI OLE SUORAAN YHTEYDESSÄ MYYNTIIMME SALES@FATMAN.FI

Fatmanin referenssit

Tällä hetkellä yli 40 Helsingin pörssiin (Nasdaq Helsinki) listattua yhtiötä käyttää Frame Sopimushallinta ohjelmistoa leasing-sopimusten ylläpitoon ja IFRS 16 -standardin mukaisen raportoinnin tuottamiseen.