Teollisuusyritykset

Tuotantoprosessi on teollisen toiminnan ydin, jonka kuorena toimii rakennus.

Mitä

 • Kiinteistö- ja sopimustietojen hallinnointi
 • Vuokravastuut (IFRS 16)
 • Tuotantoprosessin ja kiinteistöjen tekninen toiminnallisuus
 • Kiinteistöverotietojen ylläpito
 • Turvallisuus- ja laatuauditoinnit
 • Automaatiohälytykset

Miksi

 • Tuotantoprosessin häiriöttömyyden turvaaminen – Ennakointi, seuranta ja reagointi
 • Kiinteistöjen ylläpidon seuranta ja varmistaminen
 • Palvelutuottajat käyttävät sovellusta – Läpinäkyvyys asiakkaan suuntaan
 • Kiinteistöjen arvot, investoinnit ja korjausvelka
 • Tiedot yhdessä paikassa varmassa tallessa sähköisessä muodossa
 • Vakiintunut prosessi
 • Ajansäästö
 • Moderni mobiili työkalu