Fatmanin ohjelmistot ovat mukana Cursorin jokapäiväisessä tekemisessä. Ohjelmistot ovat nopeuttaneet tiedonkulkua ja havainnollistaneet sekä selkeyttäneet Cursorin kiinteistöjohtamista. Tämän johdosta työaikaa on säästynyt ja tieto on ollut nopeasti saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta

Ohjelmiston helppokäyttöisyys ja toimivuus mobiililaitteissa on myös tehostanut kiinteistönhoitajien arkea. Cursorilla Fatmanin ohjelmistot koetaan luotettavina ja toimintavarmoina kaikissa olosuhteissa. Tänä päivänä Cursor hoitaa kaikki kiinteistöjen vuokranhallintaan liittyvät toiminnallisuudet Fatmanin eCenter -ohjelmiston avulla. Frame Toiminnanohjaus auttaa puolestaan Cursoria noudattamaan laadittuja ylläpitosuunnitelmia sekä varautumaan oikeanlaisin määrärahoin kiinteistöjen korjauksiin. Kati Kolari ja Annemari Rantala Cursorilta kertovat, että ohjelmistoilla on ollut merkittävä vaikutus vuokrasuhteisiin ja vuokralaisten tyytyväisyyteen. Vuokralaisille pystytään esimerkiksi välittämään jatkuvasti tietoa siitä missä ja miten palvelupyynnöt etenevät. Lisäksi Frame Toiminnanohjauksen avulla Cursorilla pystytään seuraamaan paremmin omien alihankkijoidensa toimia ja vasteaikoja.

Ohjelmistoilla on ollut merkittävä vaikutus vuokrasuhteisiin ja vuokralaisten tyytyväisyyteen.

Cursor Oy vastaa Kotkan-Haminan seudun kuntien (Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä) yritysneuvonnasta, aloittavien, seudulla toimivien ja seudulle sijoittuvien yritysten palveluista, seudun kehittämishankkeista sekä elinkeino- ja matkailumarkkinoinnista. Cursorin omistuksessa on yhteensä lähes 35000 neliötä toimitiloja.