Fatman Oy (”Fatman”, ”Toimittaja”, ”Yritys”, y-tunnus 0873783-2) on sitoutunut suojelemaan niiden henkilöiden yksityisyyttä ketkä vierailevat yrityksen kotisivuilla (”Vierailijat”), henkilöitä jotka rekisteröityvät alla kuvattavien palveluiden (”Palvelut”) käyttäjiksi (”Asiakkaat”). Tämä tietosuojaseloste kuvaa Fatman Oy:n tietosuojakäytännöt liittyen yrityksen kotisivuihin sekä tarjottaviin sovelluksiin ja palveluihin.

Tämä tietosuojapolitiikka perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön (”Tietosuojalainsäädäntö”, 523/1999) sekä Euroopan Unionin asettamaan (”Tietosuoja-asetus” 679/2016).

Sivustot

Tämä tietosuojaseloste kattaa tietosuojakäytännöt, sisältäen kuinka Yritys kerää, käyttää, jakaa ja suojaa henkilötietoja joita käsitellään sivuilla jotka viittaava tähän tietosuojaselosteeseen.

Yrityksen kotisivut, https://fatman.fi, sisältävät perustiedot yrityksestä.

Fatman Frame, https://origo.fatman.fi/Framework, SaaS-palvelu jonka käyttäminen vaatii erilliset käyttäjätunnukset.

Muut palveluun kuuluvat osoitteet, https://infocom.fatman.fi , https://infocom2.fatman.fi , https://infocom3.fatman.fi . Näitä käytetään tarvittaessa integrointeja varten.

Kerätty tieto ja tietojen käyttö

Tarkempi kuvaus tietojen käytöstä löytyy Fatman asiakasrekisteriselosteesta. Fatman Frame osalta tietojen keräys ja käyttö on kuvattu sopimusliitteillä.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntäminen

Voimme kerätä ja käyttää palveluiden käyttäjien käyttäytymistietoja. Käyttäjän tietokonetta ja muuta päätelaitetta koskevia tietoja voidaan kerätä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen eivätkä ne mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista.

Keräämme automaattisesti tietoja siitä, miten palvelun käyttäjä käyttää Fatman Oy:n sivustoja (esim. vierailun kesto ja ajoittuminen sekä minkä hakulauseiden ja -sanojen sekä hakukoneen kautta vierailu on linkitetty), millä sivustoilla ja sivustojen alueilla käyttäjä käy sekä käyttäjän tietokonetta tai mobiililaitetta koskevia teknisiä tietoja (mukaan lukien IP-osoite, laitteen ID-tunnus, fyysinen sijainti, selain, operaattori ja käyttöjärjestelmätyyppi sekä niihin liittyvät URL-osoitteet).

Teemme mainonnassa myös sosio-demografista kohdennusta, jossa mallinnus perustuu olettamukseen, että tietyn sosio-demografian omaavat selaimet käyttäytyvät verkostossamme samalla tavalla. Kyselytutkimuksella saamme tiedon tiettyjen käyttäjien kiinnostusalueista, jotka tilastollisella mallinnuksella laajennamme koskemaan laajempaa joukkoa.

Voimme hyödyntää muilta kuin omilta internet-sivustoiltamme kerättyä käyttäytymistietoa. Käytämme Google Analytics –mainontaominaisuuksia (uudelleenmarkkinointi, Google Display –verkoston näyttökertaraportointi, Google Analyticsin kohderyhmätietojen ja aihepiirien raportointi). Lisäksi käytössämme on Leadfeeder, joka pyrkii tunnistamaan yrityksen, josta kävijä on sivustolle tullut. Käytössämme on myös LinkedIn insight tag, joka mittaa mainonnan tehokkuutta, tarjoaa analytiikkatietoa ja mahdollistaa mainonnan kohdistamisen.

Pyrimme mm. erilaisin fyysisin, elektronisin ja sopimuksellisin keinoin varmistamaan sen, ettei asiattomilla tahoilla ole pääsyä edellä mainittuihin tietoihin ja etteivät palveluntarjoajamme käyttäisi tietoja omiin tarkoituksiinsa. Kolmannet osapuolet pyritään myös sitouttamaan voimassaolevaan lainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeistuksiin. Emme kuitenkaan valvo kolmansien osapuolten käytäntöjä emmekä vastaa niistä. Internet on avoin järjestelmä, jossa on mahdotonta taata, etteivät luvattomat kolmannet osapuolet pysty ohittamaan turvaavia toimenpiteitä tai käyttämään tietoja sopimattomiin tarkoituksiin.

Jotkut evästeet säilyvät käyttäjän koneella senkin jälkeen, kun tämä on lähtenyt sivustolta. Evästeet voivat säilyä kuukausia tai jopa vuosia viimeisen sivustolla käynnin jälkeen, ellei niitä poisteta.

Mikäli käyttäjä ei halua, että kohdistamme mainontaa tai sisältöä internet-käyttäytymisen perusteella, käyttäjä voi estää tämän kieltämällä haluamansa evästeet selaimensa asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin. Yrityksen kotisivut hyödyntävät käyttäjien seurantaan analytiikkatyökaluja jotka tallentavat käyttäjän toimia sivuilla. Näistä voi käyttäjä itse kieltäytyä selaimen asetuksia muuttamalla, tällä ei ole vaikutusta kotisivujen toimintaan.

Toimittaja voi käyttää verkkojäljenteitä esimerkiksi seuratakseen kuinka moni uutiskirjeen tilaaja käytti tiettyä linkkiä päätyäkseen kotisivuille.

Fatman Frame SaaS-palvelu muodostaa käyttäjän istuntoa varten evästeen jokaisen kirjautumisen yhteydessä. Tämä on välttämätöntä käytön kannalta. Jos tämän toiminnan estää, voi palvelu lakata toimimasta. SaaS-palvelun käyttödataa ei käytetä mainostamistarkoituksiin. Käyttäjä voi antaa suostumuksen omassa profiilissaan kaupallisten tiedotteiden vastaanottamiseen.

Lokitiedostot

Kuten web-palveluissa on tapana, myös Fatman Frame SaaS-palvelusta kerätään lokitietoja, jotta palvelun laatu ja käytettävyys voidaan varmistaa. Näihin tietoihin voi sisältyä käyttäjän ip-osoite, tietoja käytetystä laitteesta ja selaimesta, käyttäjän sijainti, internet palveluntarjoajan tiedot, sivustossa vieraillut sivut sekä käyttöön liittyvät aikaleimat. Näihin tietoihin ei kuitenkaan liity suoraan henkilöön yhdistettäviä tietoja vaan nämä pidetään anonyymeinä. Analytiikkamme noudattaa yleisesti käytössä olevaa seurantasuojaus- tai Do Not Track -asetusta.

Muutokset tietosuojapolitiikkaan

Toimittaja varaa oikeuden päivittää tätä tietosuojapolitiikkaa osana palvelun kehitystä tai mahdollisten lakimuutosten vuoksi. Asiakaita ja heidän käyttäjiään tiedotetaan tässä tapauksessa tiedotteella sekä palvelun kirjautumisenyhteydessä.