Siirry pääsisältöön

Finnair – Järjestelmätoimittajasta luottokumppaniksi

Finnairin ja Fatmanin asiakassuhde alkoi jo vuonna 1998

Finnairin ja Fatmanin asiakassuhde alkoi jo vuonna 1998 kiinteistötietojärjestelmän toimittamisella. Vuosien varrella yhteistyö on kehittynyt monimuotoiseksi ja kattamaan mm. kiinteistöhallinnan kokonaisjärjestelmän.

Finnair ryhtyi vuonna 2008 käyttämään uutta kiinteistöhallinnan kokonaisjärjestelmää, johon oli lisätty sovellukset turvallisuuden- ja ympäristönhallintaan. Finnair halusi myös siirtyä useiden eri palveluntuottajien raportointikanavista yhteen yhteiseen raportointijärjestelmään, missä tieto olisi täysin Finnairin omistuksessa ja hallinnassa.

Kokonaisjärjestelmän haluttiin olevan keskitetty ja automatisoitu ratkaisu, jossa tiedot tallentuisivat yhteiseen tietokantaan. Tällöin tarvittavat kiinteistötiedot olisivat sekä sisäisten että ulkoisten toimijoiden käytettävissä. Hankinnalla tähdättiin myös prosessien kehittämisen kautta toiminnan tehostamiseen ja tuottavuuden kasvattamiseen.

Järjestelmätoimittajasta luottokumppaniksi

Finnairille toimitettu kiinteistöjohtamisen kokonaisjärjestelmä piti sisällään työkalut mm. tila- ja vuokrahallintaan, kiinteistöjen toiminnanohjaukseen sekä kunnossapidonhallinnan sovellukset. Myöhemmin pakettia laajennettiin langattomaan tekniikkaan perustuvalla kiinteistöjen sisäolosuhteiden seurantasovelluksella sekä graafisella tilahallinnalla.

Käyttöönottoprojektiin liittyi kattavasti konsultointia ja koulutusta uusien ja tehokkaampien toimintamallien käyttöönottamisen tiimoilta.

”Olemme olleet myös tyytyväisiä kumppanimme nopeaan reagointikykyyn ja muuttuvan toimialamme tuntemukseen”

– Pekka Kuosmanen, Apulaijohtaja, Finnair Oyj

Finnairille toimitettu kiinteistöjohtamisen kokonaisjärjestelmä piti sisällään työkalut mm. tila- ja vuokrahallintaan, kiinteistöjen toiminnanohjaukseen sekä kunnossapidonhallinnan sovellukset. Myöhemmin pakettia laajennettiin langattomaan tekniikkaan perustuvalla kiinteistöjen sisäolosuhteiden seurantasovelluksella sekä graafisella tilahallinnalla.

Käyttöönottoprojektiin liittyi kattavasti konsultointia ja koulutusta uusien ja tehokkaampien toimintamallien käyttöönottamisen tiimoilta.

”Yhteistyömme alkoi aluksi vain kiinteistötietojärjestelmän toimittamisesta, mutta on laajentunut luottamuksen kautta myös asiantuntijapalveluihin. Eräs osoitus kumppanimme asiantuntijuudesta ja kyvykkyydestä on omistamiemme kiinteistöjen kiinteistöveroinventoinneista saavuttamamme merkittävät taloudelliset hyödyt. Olemme olleet myös tyytyväisiä kumppanimme nopeaan reagointikykyyn ja muuttuvan toimialamme tuntemukseen”, Finnair Oyj:n apulaisjohtaja Pekka Kuosmanen toteaa.