Saatko käyttöösi tietoa yrityksesi toiminnasta?

Perustuuko päätöksentekosi tietoon vai arvioihin?

Ovatko kiinteistöjesi tiedot hallinnassa?

Johtamisen tueksi on saatavilla enemmän tietoa kuin koskaan. Usein ongelmana kuitenkin on, että erilaiset automaattiset ja manuaaliset mittaristot keräävät tietoja lukuisiin eri paikkoihin, mikä hankaloittaa niiden hallinnointia ja hyödyntämistä.

Jos tiedot ovat hajallaan eri paikoissa, vaatii oikeasti hyödyllisten raporttien koostaminen paljon työtä, jolloin sekä aikaa että rahaa kuluu hukkaan. Se ei ole nykyaikaista resurssien tehokasta kohdentamista. Pahimmillaan tieto jää kokonaan hyödyntämättä, jolloin päätöksenteko perustuu faktojen sijasta oletuksiin.

Fatman Frame ratkaisee ongelman. Se kerää tiedot yhteen käyttöliittymään, joka linkittyy saumattomasti osaksi kaikki yritystoiminnot kattavaa tietoverkkoa. Reaaliaikainen data suodattuu helposti ja nopeasti graafiseen, tulkittavaan muotoon.

Fatman Frame on nykyaikainen työkalu kiinteistöliiketoiminnan johtamiseen. Ohjelmistomme ja asiantuntijapalvelumme tarjoavatkin rahanarvoisia etuja niin kiinteistöjen omistajille ja sijoittajille, teollisuus- ja palveluyrityksille, vuokralaisille kuin isännöitsijöille ja managereillekin.

Avullamme pääset eroon paperisista keikkalapuista ja mappikasoista.

Katso hauska video Huoltomiehen evoluutiosta!

Tuottavuutta ja sujuvaa arkea kiinteistöjen omistajille, tuotanto- ja palveluyrityksille, vuokralaisille sekä isännöitsijöille ja managereille

Fatman Frame sekä Fatman asiantuntijapalvelut tarjoavat runsaasti etuja kiinteistöliiketoiminnan eri osa-alueille.

Ratkaisumme ja palvelumme tuovat reaaliaikaisen tiedon käden ulottuville ja johtamisessa hyödynnettäväksi, helpottavat erilaisten sopimusten hallinnointia, tekevät toiminnanohjauksesta saumatonta ja auttavat korkean laatutason saavuttamisessa ja ylläpitämisessä. Tarjoamme mielellämme myös konsultatiivisen näkökulman kiinteistöliiketoiminnan kustannusten hallitsemiseen.

Katso alta, minkälaisia hyötyjä yhteistyö kanssamme tarjoaa!

Edut

Kiinteistöjen omistajille ja sijoittajille
Kiinteistöjen omistajille ja sijoittajille

Palveluiltaan ja toiminnoiltaan ajan tasalla ylläpidetyt kiinteistöt houkuttelevat asiakkaita ja saavat heidät tuntemaan olonsa kotoisaksi ja arvostetuksi. Kiinteistöliiketoiminnan näkökulmasta tämä mahdollistaa korkeamman vuokratuoton.

FATMAN FRAME -ohjelmistomme kerää eri järjestelmissä hajallaan olevat tiedot yhteen ja tuottaa reaaliaikaista dataa helposti tulkittavissa olevassa muodossa tukemaan päätöksentekoa. Ohjelmistomme mahdollistavat myös mm. hinnanmuutosten sekä sopimusten päättymisilmoitusten automatisoinnin sekä eri kiinteistöjen toimintamallien yhtenäistämisen.

ASIANTUNTIJAMME auttavat kiinteistöjen kustannusten hallitsemisessa ja optimoinnissa. Kun tiedot esimerkiksi kiinteistöveron oikeasta maksettavasta määrästä, kiinteistön korjausvelasta sekä energiatehokkuudesta ja ylläpidon kokonaisvaltaisesta ylläpitotasosta ovat kunnossa, onnistuu resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen paremmin – etkä maksa turhasta.

Pohdimme mielellämme kanssasi parempia toimintamalleja kiinteistön eri toimintojen hallitsemiseen ja kehittämiseen.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

[salesforce form=”2″]

Teollisuusyrityksille
Teollisuusyrityksille

Tuotantoprosessi on teollisen toiminnan ydin, jonka kuorena kiinteistö toimii. Kiinteistöllä ja maa-alueillakin on kuitenkin arvo, ja niistä muodostuu kuluja.

FATMAN FRAME -ohjelmistomme kerää kiinteistötiedot yhteen ja tuottaa niistä helposti tulkittavaa ja reaaliaikaista tietoa. Kiinteistöt ovat mallinnettavissa tietokantaan, jolloin esimerkiksi kiinteistöverotuksen perusteet ovat helposti tarkistettavissa. Ratkaisumme tarjoaa myös erinomaisen työkalun toiminnanohjaukseen sekä ulkopuolisten kumppaneiden huolto- ja kunnossapitopalveluiden laadun ja kustannusten seurantaan.

ASIANTUNTIJAMME tarjoavat tietoa mm. kiinteistösi korjausvelasta, tulevista korjaustarpeista sekä arvosta. Autamme sinua myös kiinteistöjen kustannusten optimoinnissa. Tähän tarkoitukseen soveltuvat erinomaisesti esim. kiinteistöveroinventointi-, energia-, palvelutason optimointi- ja kilpailutuskonsultointipalvelumme.

Pohdimme mielellämme kanssasi parempia toimintamalleja kiinteistön eri toimintojen hallitsemiseen ja kehittämiseen.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

[salesforce form=”2″]

Palveluyrityksille
Palveluyrityksille

Töiden oikea-aikainen suorittaminen, asiakkaiden kaikkien tarpeiden huomioiminen sekä palvelun ja työntekijöiden arjen sujuvuus ovat avainasemassa kiinteistön ylläpitopalveluiden tehokkuuden ja laadun varmistamisessa.

FATMAN FRAME -toiminnanohjausohjelmistomme ilmoittaa kenttähenkilöstölle mitä tehtäviä heidän sijaintinsa lähistöllä on avoinna. Päivittäiset tehtävät hoituvat sujuvasti – eikä aikasi kulu tiimalasia tuijotellessa tai toimeksiannot huku paperipinoihin.

Palvelupyyntöjen vastaanottaminen ja välittäminen onnistuu reaaliaikaisesti, mikä tehostaa niin suunniteltujen kuin äkillismpienkin tehtävien suorittamista.  Myös huoltohistoria ja muut kiinteistötiedot ovat jatkuvasti kenttähenkilöstön käytettävissä.

Pohdimme mielellämme kanssasi parempia toimintamalleja kiinteistön eri toimintojen hallitsemiseen ja kehittämiseen.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

[salesforce form=”2″]

Vuokralaisille
Vuokralaisille

Vuokrakiinteistöt tuottavat tilojen käyttäjille usein merkittäviä kustannuseriä. Niiden minimointi ja tilankäytön optimointi parantavat liiketoiminnan kannattavuutta. Myös sisäilman laatua on syytä seurata – sillä on suora vaikutus työtehokkuuteen. Otetaan tiloistasi kaikki hyöty irti!

Toimitilan jokainen ylimääräinen hukkaneliö on ylimääräinen menoerä ja turha kustannus. Toisaalta tilasuunnittelun haasteena ovat myös muuttuvat tarpeet.

FATMAN FRAME -ohjelmistot auttavat optimoimaan tilat kulloistakin käyttötarvetta varten. Järjestelmämme auttaa myös vuokravastuiden määrittämisessä ja hallinnassa. Kun tiedät, mitkä huoltotyöt ovat vuokralaisen ja mitkä vuokranantajan vastuulla, et käytä aikaasi turhaan ihmettelyyn etkä eurojasi ylimääräisiin kustannuksiin.

Työkalujemme avulla pystyt myös valvomaan tilojesi sisäilmaolosuhteita sekä kiinteistön ylläpidon laatua – näistä kumpikin vaikuttaa huomattavasti työntekijöidesi tehokkuuteen ja viihtyvyyteen.

Pohdimme mielellämme kanssasi parempia toimintamalleja kiinteistön eri toimintojen hallitsemiseen ja kehittämiseen.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

[salesforce form=”2″]

Isännöitsijöille ja managereille
Isännöitsijöille ja managereille

Kiinteistöjohtamisen vastuuketjut ovat usein monimutkaisia ja verkostot hankalasti hallittavissa. Asioiden selvittely vie usein paljon arvokasta aikaa, mikä syö työnteon tehokkuutta.

FATMAN FRAME -ohjelmistomme mahdollistavat tiedonhallinnan verkostoituneissakin työympäristöissä, tehden osapuolten välisestä tiedonkulusta reaaliaikaista ja saumatonta sekä auttavat toimintamallien yhtenäistämisessä. Järjestelmämme mahdollistavat myös hinnanmuutosten automatisoinnin, ja sen kautta on myös saatavissa ilmoitukset päättymässä olevista sopimuksista sekä niiden uusimistarpeista.

ASIANTUNTIJAMME tukevat sinua mm. lainsäädäntöön, rakennusmääräyksiin, energiatehokkuuteen sekä ympäristöasioihin liittyvissä ongelmissa. Tarjoamme tietoa mm. hallinnoimiesi kiinteistöjen korjausvelasta ja tulevista korjaustarpeista sekä vaihtoehtoja ylläpitopalveluiden organisointiin.

Pohdimme mielellämme kanssasi parempia toimintamalleja kiinteistön eri toimintojen hallitsemiseen ja kehittämiseen.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

[salesforce form=”2″]

Ajankohtaista

Uusimmat tiedotteemme ja referenssitarinamme.

12
page  1  of  2