Frame Sopimushallinnan IFRS 16 -lisäosa

Frame Sopimushallinta on leasing- ja vuokrasopimusten hallinnan työkalu. Järjestelmän IFRS 16 -lisäosan avulla voit laskea sopimusmassasta käyttöoikeusomaisuuden ja vuokrasopimusvelan arvon, hallita niihin vaikuttavia muutoksia sekä laskea muutosten tulosvaikutukset. Järjestelmällä voidaan käsitellä kaikki standardin piiriin kuuluvat leasingsopimukset.

Monipuolinen raportointi tarjoaa kaikki vuosikertomuksen vaatimat liitetiedot mukaan lukien vuokravastuut sekä tulos- ja rahavirtavaikutukset arvoltaan vähäisistä ja lyhyistä sopimuksista. Sopimusmassasta voidaan suodattaa lukuja hyödykelajien, kustannuspaikkojen, juridisten yhtiöiden ja muiden ryhmittelytekijöiden mukaisesti.

Järjestelmä on erittäin käyttäjäystävällinen, moderni pilvipohjainen SaaS-palvelu, joka poistaa käyttäjältä IFRS 16 -päänsäryn paremmin kuin mikään muu lääke!

 • Jatko-, purku- ja osto-optioiden hallinta
 • Velka-, omaisuus- ja tulosvaikutusten laskenta
 • Jäännösarvotakuun ja ennallistamismenon
  käsittely
 • Muutosvaikutusten laskenta:
  Pituus-, laajuus-, hinta- tai
  yhdistelmämuutokset
 • Muutoshistoria – Audit Trail

IFRS 16 -lisäosan toiminnot